Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”

На 16.09.2022 г. УЗО ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-6.002-0236.-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност”, финансиран от ЕФРР /по линия на REACT-EU) чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014- 2020 г. Срокът на изпълнение на проекта е 10 месеца.

Главната цел на проектното предложение е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Проектът BG16RFOP002-6.002-0236-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност” е на обща стойност 272 917.00 лв., от които 136 458.50 лв. са финансирани от Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.

Начало на проекта: 16.09.2022 г.
Край на проекта: 16.07.2023 г.